AVG (GDPR)

Wat is AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft als doel de verwerking van persoonlijke gegevens te reguleren en beveiligen.

Uw persoonlijke gegevens

In het kader van uw gezondheidszorg is uw zorgverstrekker genoodzaakt om persoonlijke gegevens over u bij te houden.
Het gaat hierbij over:

 • Administratieve gegevens (naam, adres, telefoon, …)
 • Medische gegevens relevant voor de behandeling (diagnose, behandeling, evolutie, anamnese, …). De wettelijke bewaartermijn bedraagt 30 jaar.
 • Financiële gegevens (verzekerbaarheid, prestaties, rekeningnr., betalingsgegevens, rekeningen, …). De wettelijke bewaartermijn bedraagt 8 jaar.

Uw medische gegevens worden enkel gedeeld met de behandelende arts. Er worden geen gegevens gedeeld met derde landen of gebruikt voor commerciële doeleinden.

Om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen zal uw zorgverstrekker:

 • Uw gegevens enkel verwerken en opslaan in AVG conforme software
 • Uw gegevens enkel gebruiken in het kader van uw zorgen
 • Uw gegevens nooit aanwenden voor andere doeleinden

Uw rechten

Als patiënt heeft u recht op:

 • Informatie: welke gegevens worden er verwerkt, waarom, hoelang en wie heeft toegang?
 • Inzage: u kunt vragen voor een extract van uw dossier, dit moet binnen de 30 dagen na aanvraag worden overhandigd en kan kosten met zich meebrengen.
 • Correctie: indien uw gegevens incorrect zijn kun u deze laten aanpassen.
 • Verzet: u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor bv. wetenschappelijk onderzoek (anoniem).
 • Vergeten te worden: op eenvoudig verzoek worden de gegevens die niet meer nodig zijn gewist.
 • Datamigratie: uw gegevens kunnen worden geëxporteerd voor overdracht naar een andere zorgverstrekker.
 • Waarschuwing bij hacking: u wordt op de hoogte gebracht indien, ondanks onze strenge veiligheidsmaatregelen, uw gegevens gecompromitteerd zouden zijn.

Vragen?

Heeft u vragen omtrent de AVG, dan kunt u hiervoor terecht bij de verwerkingsverantwoordelijke.

Naam verwerkingsverantwoordelijke: Boon Gunter
Contactgegevens: 052/373230